(SGK) Đọc mở rộng trang 60 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 60

Câu 1 trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm đọc sách, báo về các hoạt động giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp ở nhà trường.

Trả lời: 

Sách, báo về các hoạt động giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp ở nhà trường: 

– Mẩu giấy vụn (Quế Sơn) 

– Giờ chơi của bé (Phạm Thụy Quỳnh Anh) 

Câu 2 trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chia sẻ với các bạn về những điều em đã đọc.

Trả lời:

Các hoạt động giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp như: 

– Trường học tổ chức phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, tổ chức thực hiện tổng dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh cảnh quan trong trường học.

– Thành phố chăm sóc cây xanh, thu gom rác giấy bẩn, ni lông. 

– Các hoạt động ngoại khóa như ngày hội “Nước sạch và vệ sinh môi trường”; thi “Rung chuông vàng”, thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; hội trại xanh; ngày hội “Học sinh chung tay bảo vệ môi trường”. 

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *