(SGK) Đọc mở rộng trang 47 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 47

Câu 1 trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 2: Đọc bản tin của nhà trường. 

Trả lời:

Học sinh đọc bảng tin ở trường. 

Đọc mở rộng trang 47

Câu 2 trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chia sẻ với bạn những thông tin mà em quan tâm. 

Đọc mở rộng trang 47

Trả lời:

– Thứ Sáu tuần này, trường mình tổ chức Ngày hội đọc sách đấy.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *