(SGK) Đọc mở rộng trang 129 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 129

Câu 1 trang 129 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm đọc một bài thơ, câu chuyện về tình cảm của ông bà và cháu. 

Trả lời:

Đọc mở rộng trang 129

Câu 2 trang 129 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chia sẻ với các bạn cảm xúc về một khổ thơ em thích, hoặc một sự việc trong câu chuyện mà em thấy thú vị. 

Đọc mở rộng trang 129

Trả lời:

Em thích nhất là bài thơ ‘Thỏ thẻ” của tác giả Hoàng Tá. 

Đọc mở rộng trang 129

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *