(SGK) Đọc mở rộng trang 107 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Tailieumoi sưu tầm và biên soạn giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 107 chi tiết Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 107

Câu 1 trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm đọc một bài thơ hoặc một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi. 

Trả lời:

Đọc mở rộng trang 107

Câu 2 trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nói với bạn:

– Tên của đồ chơi, trò chơi. 

– Cách chơi đồ chơi, trò chơi đó. 

Đọc mở rộng trang 107

Trả lời:

Đọc mở rộng trang 107

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *