(SGK) Đến trường trang 82, 83, 84 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Cánh diều


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đến trường trang 82, 83, 84

Bài đọc 2: Đến trường

Đến trường trang 82 - 83 - 84 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 | Cánh diều

Nội dung: Cậu bé chưa thích đi học nhưng đã biết đi học rất vui.

Cách đọc: Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng từ ngữ khó. Ngắt nghỉ hơi đúng. 

Đọc hiểu

Câu 1 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 83: Theo em mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì?

Trả lời: 

Theo em, mẹ dẫn cậu bé đến trường để: thăm trường.

Câu 2 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 83: Đi thăm các lớp học đọc, học toán cậu bé nói gì?

Trả lời: 

Đi thăm các lớp học đọc, học toán cậu bé nói: “Ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ?”

Câu 3 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 83: Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học?

Trả lời: 

Cô hiệu trưởng đã dẫn cậu bé đi thăm các phòng học khác để cậu bé thích đi học.

Luyện tập 

Câu 1 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 84: Cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra rất thích đi học.

Mẫu: Các bạn đang tập đọc, làm toán.

Trả lời: 

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học, phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi, vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra, rất thích đi học.

Mẫu: Các bạn đang tập đọc, làm toán.

Câu 2 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 84: Đọc lại đoạn cuối câu chuyện Đến trường và cho biết:

a) Mẹ khen cô giáo thế nào?

b) Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ thế nào?

Trả lời: 

a) Mẹ khen cô giáo: “Cô như có phép màu ấy ạ.”

b) Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ: “Ở trường, các em còn được học những môn khác nữa.”

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *