(SGK) Đất nước chúng mình trang 110, 111 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đất nước chúng mình trang 110, 111

* Khởi động: 

Câu hỏi trang 110 sgk Tiếng Việt lớp 2: Đoán xem các bạn nhỏ trong tranh nói gì?

Đất nước chúng mình trang 110 - 111

Trả lời: 

– Đây là bản đồ đất nước chúng mình – đất nước Việt Nam. 

– Việt Nam ở chỗ này trên bản đồ thế giới. 

* Đọc văn bản: 

Đất nước chúng mình

Đất nước chúng mình trang 110 - 111Đất nước chúng mình trang 110 - 111

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 111 sgk Tiếng Việt lớp 2: Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài học:

Đất nước chúng mình trang 110 - 111

Trả lời: 

Thứ tự: thẻ 2 – thẻ 3 – thẻ 1 – thẻ 4. 

Câu 2 trang 111 sgk Tiếng Việt lớp 2: Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào?

Trả lời: 

Lá cờ Tổ quốc ta có hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh. 

Câu 3 trang 11 sgk Tiếng Việt lớp 2: Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? 

Trả lời: 

– Những vịa nh hùng: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh. 

Câu 4 trang 111 sgk Tiếng Việt lớp 2: Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước?

Trả lời: 

– Miền Bắc và miền Trung 1 năm có 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông. 

– Miền Nam có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. 

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 111 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm các tên riêng có trong bài đọc. 

Đáp án : 

Việt Nam, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh, Bắc, Trung, Nam. 

Câu 2 trang 111 sgk Tiếng Việt lớp 2: Dùng từ là kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu. 

Đất nước chúng mình trang 110 - 111

Trả lời: 

Đất nước chúng mình trang 110 - 111

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *