(SGK) Chữ A và những người bạn trang 86, 87 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chữ A và những người bạn trang 86, 87

* Khởi động: 

Câu hỏi trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 2: Qua tên bài và tranh minh họa đoán nội dung bài học.  

Chữ A và những người bạn trang 86 - 87

Trả lời: 

Bài học liên quan đến các chữ cái. 

* Đọc văn bản: 

Chữ A và những người bạn

Chữ A và những người bạn trang 86 - 87

Chữ A và những người bạn trang 86 - 87

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 2: Trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ A đứng ở vị trí nào? 

Trả lời: 

Trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ A đứng ở đầu. 

Câu 2 trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chữ A mơ ước điều gì? 

Trả lời: 

Chữ A mơ ước một mình nó làm ra một cuốn sách. 

Câu 3 trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chữ A nhận ra điều gì? 

Trả lời: 

Chữ A nhận ra rằng nếu chỉ có một mình, chữ A chẳng thể nói được với ai điều gì? 

Câu 4 trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chữ A muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn? 

a. Chăm viết chữ cái

b. Chăm đọc sách

c. Chăm xếp các chữ cái

Trả lời: 

Đáp án b. Chăm đọc sách

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 2: Nói tiếp lời của chữ A để cảm ơn các bạn chữ: 

Cảm ơn các bạn. Nhờ có các bạn, chúng ta đã (…..)

Trả lời: 

– Cảm ơn các bạn. Nhờ có các bạn, chúng ta đã làm nên những cuốn sách hay. 

– Cảm ơn các bạn. Nhờ có các bạn, chúng ta đã làm nên những cuốn sách bổ ích. 

Câu 2 trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 2: Những từ nào dưới đây chỉ cảm xúc: 

Chữ A và những người bạn trang 86 - 87

Trả lời: 

Từ chỉ cảm xúc: vui sướng, ngạc nhiên.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *