(SGK) Chiếc rễ đa tròn trang 33, 34, 35 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Cánh diều


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chiếc rễ đa tròn trang 33, 34, 35

Bài đọc 1: Chiếc rễ đa tròn

Chiếc rễ đa tròn trang 33 - 34 - 35 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 | Cánh diều

Chiếc rễ đa tròn trang 33 - 34 - 35 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 | Cánh diều

Nội dung: Bác Hồ yêu thương mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng cho rễ mọc thành cây. Trồng rễ cây, Bác cũng nghĩ cách trồng để cây lớn thành chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.

Cách đọc: Phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa. Biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.

Đọc hiểu

Câu 1 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 35: Khi thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ đã nói gì với chú cần vụ?

Trả lời:

Bác đã nói với chú cần vụ: “Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!” khi thấy chiếc rễ đa. 

Câu 2 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 35: Vì sao Bác Hồ phải hướng dẫn chú cần vụ trồng lại chiếc rễ đa?

Trả lời:

Vì chú cần vụ chỉ định vùi chiếc rễ đa xuống đất. Bác hướng dẫn chú trồng lại để có một cây đa mọc vòng tròn, sau này làm chỗ chơi cho thiếu nhi.

Câu 3 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 35: Về sau, chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa như thế nào?

Trả lời:

Về sau chiếc rễ đa trở thành một cây đa có vòng lá tròn. 

Câu 4 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 35: Các bạn nhỏ vào thăm vườn Bác thích chơi trò gì đến bên cây đa ấy?

Trả lời:

– Chơi trò chui qua chui lại vòng lá tròn của cây đa là điều các bạn nhỏ thích khi vào thăm vườn Bác thích thú.

Luyện tập 

Câu 1 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 35: Hãy nói lại cách trồng chiếc rễ đa theo lời hướng dẫn của Bác Hồ:

a) Cuộn chiếc rễ đa…

b) Đóng hai cái cọc xuống đất…

c) Buộc…

d) Vùi…

Trả lời:

a. Cuộn chiếc rễ đa thành một vòng tròn.

b. Đóng hai cái cọc xuống đất.

c. Buộc rễ đa tựa vào hai cái cọc.

d. Vùi hai đầu rễ xuống đất.

Câu 2 SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 trang 35: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào?

a) Sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn.

b) Nhiều năm sau, chiếc rễ đa thành một cây đa con.

c) Lúc đó, mọi người mới hiểu ý của Bác Hồ.

Trả lời:

Câu

Bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?”

a) Sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn.

Sau khi tập thể dục

b) Nhiều năm sau, chiếc rễ đa thành một cây đa con.

Nhiều năm sau

c) Lúc đó, mọi người mới hiểu ý của Bác Hồ.

Lúc đó

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *