(SGK) Chiếc rễ đa tròn trang 104, 105 Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 – Kết nối tri thức


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chiếc rễ đa tròn trang 104, 105

* Khởi động: 

Câu hỏi trang 104 sgk Tiếng Việt lớp 2: Hát một bài hát về Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng. 

Chiếc rễ đa tròn trang 104 - 105 - 106

Trả lời: 

Học sinh hát bài “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (nhạc sĩ Phong Nhã) 

* Đọc văn bản: 

Chiếc rễ đa tròn

Chiếc rễ đa tròn trang 104 - 105 - 106Chiếc rễ đa tròn trang 104 - 105 - 106

Chiếc rễ đa tròn trang 104 - 105 - 106

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 105 sgk Tiếng Việt lớp 2: Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ làm gì? 

Trả lời: 

Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi đem trồng cho nó mọc tiếp. 

Câu 2 trang 105 sgk Tiếng Việt lớp 2: Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào? 

Trả lời: 

Bác hướng dẫn chú cần vụ cuộn chiếc rễ lại thành một vòng tròn, buộc nó tựa vào hai cái cọc rồi vùi hai đầu rễ xuống đất.  

Câu 3 trang 105 sgk Tiếng Việt lớp 2: Vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa như vậy? Trả lời: 

Vì sau này nó mọc thành cây đa có vòng lá tròn, các em thiếu nhi có thể chui qua chui lại vòng lá ấy khi vào thăm vườn Bác. 

Câu 4 trang 105 sgk Tiếng Việt lớp 2: Qua bài đọc, em thấy tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi như thế nào?

Trả lời: 

Cho thấy Bác rất yêu thương các cháu thiếu niên, nhi đồng. 

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 106 sgk Tiếng Việt lớp 2: Chọn từ (cuốn, vùi, xới, trồng) phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Chú (…) rễ này lại rồi (….) cho nó mọc tiếp nhé.

b. Chú cần vụ (…) đất, (…) chiếc rễ xuống.

Đáp án : 

a. Chú cuốn rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé.

b. Chú cần vụ xới đất, trồng chiếc rễ xuống.

Câu 2 trang 106 sgk Tiếng Việt lớp 2: Tìm trong bài câu có dùng dấu chấm than. Câu đó dùng để làm gì? (chọn ý đúng)

a. Nêu yêu cầu, đề nghị

b. Thể hiện cảm xúc

c. Kế sự việc, hoạt động

Trả lời: 

Câu: “Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!” 

Dùng để: a. Nêu yêu cầu, đề nghị

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *