(SGK) Chậu hoa trang 53 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Cánh diều


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chậu hoa trang 53 

Chậu hoa

 Đọc Chậu hoa trang 53

Đọc hiểu:

Câu 1 SGK Tiếng Việt – Tập 1 trang 53: Chuyện gì xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài?

Trả lời

– Chuyện xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài: Nghe tiếng “rầm” ngoài hành lang và chậu hoa bị vỡ

Câu 2 SGK Tiếng Việt – Tập 1 trang 53: Thầy giáo nói gì với nhóm học trò đang vây quanh?

Trả lời

Thầy giáo nói với nhóm học trò đang vây quanh: ” Trước hết phải cứu cây hoa đã”.

Câu 3 SGK Tiếng Việt – Tập 1 trang 53: Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói gì?

Trả lời

Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói: ” Các bạn có thương tôi không?”, “Tôi sẽ không nở hoa được nữa.”

Câu 4 SGK Tiếng Việt – Tập 1 trang 53: Em có thích cách giải quyết sự việc của thầy giáo không? Chọn câu trả lời của em:

a) Không, vì thầy chưa làm rõ ai mắc tội nặng hơn.

b) Có, vì thầy đã hướng suy nghĩ của học sinh vào việc cứu cây hoa.

c) Có, vì thầy tránh cho Huy và Lân tranh cãi xem ai có lỗi.

Trả lời

b) Có, vì thầy đã hướng suy nghĩ của học sinh vào việc cứu cây hoa.

(ở câu hỏi này học sinh hoàn lựa chọn ý kiến dựa trên suy nghĩ của cá nhân mình)

Luyện tập

Câu 1 SGK Tiếng Việt – Tập 1 trang 53: Tìm lời xin lỗi của Huy trong câu chuyện. 

Trả lời

– Lời xin lỗi của Huy trong câu chuyện: “Em xin lỗi thầy nhưng tại bạn Lân đẩy em ạ.” 

Câu 2 SGK Tiếng Việt – Tập 1 trang 53: Sau khi nghe thầy nói, Lân đã nhận ra lỗi của mình. Theo em:

a) Lân nên xin lỗi những ai?

b) Lân xin lỗi như thế nào?

c) Người được Lân xin lỗi sẽ nói gì? 

Trả lời

Sau khi nghe thầy nói, Lân đã nhận ra lỗi của mình. Theo em:

a) Lân nên xin lỗi thầy giáo và Huy.

b)

       –  Lân xin lỗi thầy: “Em xin lỗi thầy vì đã làm vỡ chậu hoa.”

       –  Lân xin lỗi Huy: “Tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu ngã.”

c) Người được Lân xin lỗi sẽ nói:

        –  Thầy: “Không sao, em biết nhận lỗi là tốt rồi.”

        –  Huy: “Không sao, chúng ta đã cứu được chậu hoa rồi.”

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *