(SGK) Bức tranh bàn tay trang 65, 66, 67 Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 – Cánh diều


Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Bức tranh bàn tay trang 65, 66, 67

Chia sẻ

Câu 1 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 65Dựa vào gợi ý tìm chữ cái phù hợp với mỗi ô trống để hoàn thành các từ theo từng dòng. Đọc từ mới xuất hiện ở cột tô màu vàng.

 Chia sẻ và đọc Bức tranh bàn tay trang 65 - 66 - 67

Trả lời:


Chia sẻ và đọc Bức tranh bàn tay trang 65 - 66 - 67

Từ xuất hiện ở ô màu vàng: YÊU THƯƠNG.

Câu 2 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 65Đặt một câu với từ mới xuất hiện ở cột tô màu vàng.

Trả lời:

– Cô giáo luôn yêu thương chúng em.

Bài đọc 1

Bức tranh bàn tay

Chia sẻ và đọc Bức tranh bàn tay trang 65 - 66 - 67

Đọc hiểu

Câu 1 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 66Cô giáo yêu cầu học sinh vẽ gì?

Trả lời:

– Cô giáo yêu cầu học sinh vẽ: Một nhân vật em thích hoặc một người em yêu quý.

Câu 2 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 66Vì sao bức tranh của Hải làm cô giáo ngạc nhiên?

Trả lời:

– Bức tranh của Hải làm cô giáo ngạc nhiên vì: Cậu bé vẽ một bàn tay.

Câu 3 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 67Hải giải thích thế nào?

Trả lời:

– Hải giải thích: Đó là bàn tay của cô giáo.

Câu 4 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 66Món quà quý mà cô giáo nhận được từ bức tranh là gì?

Trả lời:

– Món quà quý mà cô giáo nhận được là: Tình cảm của Hải dành cho cô giáo, đó là tình cảm rất đáng trân trọng.

Luyện tập

Câu 1 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 67Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. 

Chia sẻ và đọc Bức tranh bàn tay trang 65 - 66 - 67 

Trả lời:

a) Hải là ai?

b) Hải làm gì?

c) Đó là gì? 

Câu 2 SGK Tiếng Việt 1 – Tập 1 trang 67Mỗi câu có tác dụng gì? Ghép đúng:

Chia sẻ và đọc Bức tranh bàn tay trang 65 - 66 - 67

 Trả lời:

Chia sẻ và đọc Bức tranh bàn tay trang 65 - 66 - 67

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *