(SBT) Sách bài tập Tin học 7 Bài 9 (Cánh diều): Định dạng trang tính và in


Giải SBT Tin học lớp 7 Bài 9: Định dạng trang tính và in

Câu E47 trang 27 SBT Tin học 7: Tiếp tục bài tập E39 và E40, sau khi dùng Excel tạo mẫu hóa đơn tính tiền mua hàng có bảng số liệu gồm các cột như: Số thứ tự, Tên hàng, Số lượng, Giá đơn vị; Thành tiền, Giảm giá và Tổng số tiền phải trả. Hãy thực hiện định dạng để được một mẫu hóa đơn đẹp và hợp lý.

Trả lời:

– Điều chỉnh độ rộng và độ cao các cột của hàm tiêu đề cho hợp lý.

– Tiêu đề các cột nên ở giữa và in đậm.

– Đặt màu nền cho dòng tiêu đề, màu chữ cho tiêu đề sao cho hai màu này hài hòa, làm nổi tiêu đề và rõ dòng tiêu đề. Có thể chọn phông cho tiêu đề khác với phông của dữ liệu cụ thể.

– Căn giữ liệu cột Số thứ tự vào giữa các ô. Căn bên trái cho dữ liệu văn bản và căn viên phải cho dữ liệu số.

– Định dạng tiền tệ Việt Nam cho hai cột Giá đơn vị, Thành tiền và Tổng số tiền phải trả.

– Nên nhấn mạnh dữ liệu ở mô Tổng số tiền phải trả bằng cách chọn chọn màu nền khác cho ô này.

Câu E48 trang 27 SBT Tin học 7Tiếp tục bài E47, định dạng để được một mẫu hóa đơn đẹp và hợp lý, hãy thực hiện xem mẫu hóa đơn đó trước khi in để điều chỉnh trước khi in.

Trả lời:

Điều rộng độ rộng các cột để toàn bộ hóa đơn xuất hiện trong trang in.

Câu E49 trang 27 SBT Tin học 7: Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

1) Có thể chọn kiểu phông kiểu cỡ và màu chữ cho dữ liệu trong một khối ô của trang tính.

2) Dữ liệu dạng số trong một cột của trang tính luôn được căn biên phải của cột, không thay đổi được.

3) Cách định dạng dữ liệu dạng văn bản trong trang tính giống như cách định dạng văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản.

4) Định dạng số liệu trong các hàng và cột của trang tính giống như định dạng số liệu trong phần mềm soạn thảo văn bản.

5) Muốn in một vùng trang tính chỉ cần chọn vùng đó rồi ra lệnh in, bao giờ phần mềm bảng tính cũng tự điều chỉnh để vùng in vừa vặn trong 1 trang in.

Trả lời:

1) Đúng.

2) Sai, vì: Dữ liệu dạng số trong một cột của trang tính luôn được căn biên phải của cột nhưng vẫn có thể thay đổi được.

3) Đúng.

4) Đúng.

5) Sai, vì: muốn in một vùng trang tính ta cần xem trước khi in. Nếu chỉ chọn vùng đó rồi ra lệnh in thì phần mềm bảng tính không tự điều chỉnh để vùng in vừa vặn trong 1 trang in.

Câu E50 trang 27 SBT Tin học 7: Trong các câu dưới đây hãy chọn những giải thích đúng cho lời khuyên “Trước khi in một trang tính hoặc một vùng trang tính nên xem trước trên màn hình kết quả sẽ nhận được khi in”.

1) Sự tự động phân chia trang in của phần mềm bảng tính có thể không đúng ý muốn cần kiểm tra lại để điều chỉnh.

2) Không xem trước kết quả sẽ được in thì phần mềm bảng tính chưa cho phép in.

3) Cần kiểm tra xem trang tính ảnh đất đã nhập đủ dữ liệu chưa.

4) Cần xem trước hình thức của bản in để có thể điều chỉnh sao cho kết quả in ra có hình thức đẹp hơn.

Trả lời:

Câu trả lời đúng là:

1) Sự tự động phân chia trang in của phần mềm bảng tính có thể không đúng ý muốn cần kiểm tra lại để điều chỉnh.

4) Cần xem trước hình thức của bản in để có thể điều chỉnh sao cho kết quả in ra có hình thức đẹp hơn.

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *