(SBT) Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 17 (Cánh diều): Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)


Giải SBT Lịch sử lớp 7 Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)

Câu 1 trang 35 SBT Lịch Sử 7: Hành động nào sau đây của vua Trần (năm 1257) thể hiện rõ ý chí, thái độ kiên quyết chống lại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ?

A. Từ chối không đọc thư dụ hàng của Mông Cổ.

B. Ra lệnh tổng giam tất cả các sứ giả Mông Cổ vào ngục.

C. Bố trí thế trận mai phục ở cửa sông Bạch Đằng

D. Lên án âm mưu của quân xâm lược.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Câu 2 trang 35 SBT Lịch Sử 7: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, nhân dân Đại Việt đã thực hiện kể sách độc đáo nào sau đây?

A. Xây dựng thành luỹ.

B. Tập trung bảo vệ kinh đô.

C. Đánh nhanh.

D. “Thanh dã”.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Câu 3 trang 36 SBT Lịch Sử 7: Để thể hiện ý chí quyết tâm chống quân xâm lược Nguyên (1285), quân lính nhà Trần đã

A. thích hai chữ “Sát Thát” lên cánh tay.

B. hô vang khẩu hiệu “Bảo vệ độc lập”.

C. thành lập các đội “Quyết tử quân”.

D. xây dựng trận địa ven sông Bạch Đằng.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Câu 4 trang 36 SBT Lịch Sử 7: Để không bị bị động trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, chống quân xâm lược Nguyên (1285), nhà Trấn có hành động nào sau đây?

A. Kêu gọi toàn thân ngừng sản xuất để kháng chiến.

B. Đề nghị giảng hòa để kéo dài thời gian chuẩn bị.

C. Tổ chức nhiều hội nghị để bàn kế sách đánh giặc.

D. Chủ động xây dựng thế trận trên sông Bạch Đằng.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 5 trang 36 SBT Lịch Sử 7: Chiến thắng nào sau đây của quân dân nhà Trần nối tiếp chiến công vang dội của Ngô Quyền (938) và Lê Hoàn (981) trên một dòng sông?

A. Chiến thắng Đông Bộ Đầu.

B. Chiến thắng Bạch Đằng.

C. Chiến thắng Lục Đẩu giang.

D. Chiến thắng sống Như Nguyệt.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Câu 6 trang 36 SBT Lịch Sử 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)?

A. Truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc.

B. Vai trò lãnh đạo và tài chỉ huy của các vua Trần.

C. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước láng giềng.

D. Nghệ thuật tổ chức đánh trận của các tướng lĩnh.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 7 trang 36 SBT Lịch Sử 7: Một trong những ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII) của nhà Trần là

A. đập tan tham vọng, ý chí xâm lược của kẻ thù.

B. dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc Mông – Nguyễn.

C. giải phóng các nước bị Mông Cổ xâm lược.

D. mở đầu thời đại dựng nước cho toàn dân tộc.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Câu 8 trang 37 SBT Lịch Sử 7: Ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng thông tin của các nhân vật thời Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII).

Ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng thông tin của các nhân vật thời Trần

Lời giải:

Ghép nối:

1 – C

2 – D

3 – B

4 – A, E

Câu 9 trang 37 SBT Lịch Sử 7: Sắp xếp lại cho đúng diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba, chống quân xâm lược Nguyên của quân nhà Trần (1287 – 1288) qua sơ đồ sau đây:

Sắp xếp lại cho đúng diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba, chống quân xâm lược Nguyên

Lời giải:

– Thứ tự sắp xếp đúng là: 2 => 4 => 1 => 5 => 3

Câu 10 trang 37 SBT Lịch Sử 7: Kể tên các vị vua và tướng lĩnh thời Trần tham gia kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII) được nhân dân đặt tên cho đường phố hoặc trường học. Theo em, việc đặt tên như vậy cho thấy điều gì?

Lời giải:

– Các vị vua có công trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên được nhân dân đặt tên cho đường phổ hoặc trường học là: Trần Thái Tông, Trấn Thành Tông, Trần Nhân Tông.

– Các tướng lĩnh có công trong kháng chiến được nhân dẫn đặt tên cho đường phố hoặc trường học là: Trần Thủ Độ, Lê Tần, Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản,.. .

– Việc đặt tên như vậy là để vinh danh, ghi nhớ công ơn với người có công, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”,…

Câu 11 trang 38 SBT Lịch Sử 7: Hình bên dưới là một địa danh lịch sử tôn vinh những chiến công lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc (thế kỉ X – XIII). Em hãy giới thiệu ngắn gọn về địa danh và chiến công đó.

Hình bên dưới là một địa danh lịch sử tôn vinh những chiến công lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

Lời giải:

– Đây là hình ảnh Quảng trường chiến thắng ở Tràng Kênh (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

– Tại quảng trường có ba tượng đài chiến thắng, tôn vinh các anh hùng dân tộc gắn với những chiến công trên dòng sông Bạch Đằng:

+ Ngô Quyền với chiến thắng quân Nam Hán (938).

+ Lê Đại Hành với chiến thắng quân Tổng (981).

+ Trần Hưng Đạo với chiến thắng quân Nguyên (1288).

Bài giảng Lịch sử 7 Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII) – Cánh diều

Xem thêm các bài giải Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *