(SBT) Sách bài tập Địa lí 7 Bài 18 (Kết nối tri thức): Châu Đại Dương


Giải SBT Địa lí lớp 7 Bài 18: Châu Đại Dương

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 7: Lựa chọn đáp án đúng.

Câu a: Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí:

A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam.

B. nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam.

C. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.

D. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Câu b: Vùng đảo châu Đại Dương có vị trí địa lí

A. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương.

B. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương.

C. nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương.

D. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Câu c: Địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a, từ tây sang đông lần lượt là:

A. vùng sơn nguyên – vùng đồng bằng ở vùng núi.

B. vùng núi – vùng sơn nguyên – vùng đồng bằng.

C. vùng đồng bằng – vùng núi – vùng sơn nguyên.

D. vùng sơn nguyên – vùng núi – vùng đồng bằng.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu d: Đới khí hậu chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là

A. khí hậu cận xích đạo.

B. khí hậu nhiệt đới.

C. khí hậu cận nhiệt đới.

D. khí hậu ôn đới.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Câu e: Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều, thời tiết mát mẻ là

A. dải bờ biển hẹp ở phía bắc lục địa.

B. sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.

C. vùng đất nằm từ sườn tây dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa.

D. dải đất hẹp ở phía nam lục địa.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Câu g: Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, khu vực có khí hậu cận xích đạo, nhìn chung nóng, ẩm và mưa nhiều là

A. dải bờ biển hẹp ở phía bắc lục địa.

B. sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.

C. vùng đất nằm từ sườn tây dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa.

D. dải đất hẹp ở phía nam lục địa.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu h: Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, khu vực có khí hậu nhiệt đới lục địa, khắc nghiệt, khô hạn, mùa hạ nóng, mùa đông tương đối lạnh là

A. dải bờ biển hẹp ở phía bắc lục địa.

B. sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.

C. vùng đất nằm từ sườn tây dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa.

D. dải đất hẹp ở phía nam lục địa.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Câu i: Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, khu vực có khí hậu cận nhiệt đới, mùa hạ nóng, mùa đông ấm áp, lượng mưa dưới 1 000 mm/năm làm

A. dải bờ biển hẹp ở phía bắc lục địa.

B. sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.

C. vùng đất nằm từ sườn tây dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa.

D. dải đất hẹp ở phía nam lục địa.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Bài tập 2 trang 54 SBT Địa lí 7: Những địa danh nào sau đây thuộc vùng sơn nguyên Tây Ô-xtrây-li-a?

a) Cao nguyên Bác-li

b) Hoang mạc Vích-to-ri-a

c) Hoang mạc Ta-na-mi

d) Bồn địa Ác-tê-di-an lớn

e) Cao nguyên Kim-bớc-li

g) Dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a

Trả lời:

– Những địa danh thuộc vùng sơn nguyên Tây Ô-xtrây-li-a là:

a) Cao nguyên Bác-li

b) Hoang mạc Vích-to-ri-a

c) Hoang mạc Ta-na-mi

e) Cao nguyên Kim-bớc-li

Bài tập 3 trang 55 SBT Địa lí 7: Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Sách bài tập Địa lí 7 Bài 18: Châu Đại Dương - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Ghép nối:

1 – b), c), g),

2 – a), i)

3 – d), e), h)

Bài tập 4 trang 56 SBT Địa lí 7: Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Sách bài tập Địa lí 7 Bài 18: Châu Đại Dương - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Ghép nối:

1 – b), d),

2 – a), c), e)

Bài tập 5 trang 56 SBT Địa lí 7: Dùng kí hiệu hoặc màu sắc để phân biệt các vùng có lượng mưa khác nhau trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Nêu nhận xét về sự phân bố lượng mưa.

Sách bài tập Địa lí 7 Bài 18: Châu Đại Dương - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

– Học sinh quan sát lược đồ dưới đây để thực hiện yêu cầu:

Sách bài tập Địa lí 7 Bài 18: Châu Đại Dương - Kết nối tri thức (ảnh 1)

– Nhận xét: lượng mưa phân bố không đều giữa các khu vực

Bài tập 6 trang 57 SBT Địa lí 7: Chú thích tên một số loài động vật đặc hữu của Ô-xtrây-li-a cho các ảnh dưới đây.

Sách bài tập Địa lí 7 Bài 18: Châu Đại Dương - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

(a) Thú mỏ vịt                           

(b) Đà điểu Ô-xtrây-li-a

(c) Can-gu-ru                            

(d) Gấu túi

Bài tập 7 trang 57 SBT Địa lí 7: Hãy nêu những nét đặc sắc của giới sinh vật trên lục địa Ô-xtrây-li-a.

– Đặc điểm chung

– Về thực vật

– Về động vật

Trả lời:

– Những nét đặc sắc của giới sinh vật trên lục địa Ô-xtrây-li-a:

+ Đặc điểm chung: Nghèo thành phần loài nhưng có tính địa phương cao.

+ Thực vật: Loài thực vật bản địa nổi bật là keo và bạch đàn. Riêng bạch đàn có tới 600 loài khác nhau.

+ Động vật: Độc đáo và đặc sắc với hơn 100 loài thú có túi. Các loài động vật mang tính biểu tượng quốc gia là gấu túi, đà điểu Ô-xtrây-li-a, thú mỏ vịt, chuột túi.

Bài tập 8 trang 57 SBT Địa lí 7: Cho biết tên một số thành phố lớn và tên thủ đô của nước Ô-xtrây-li-a.

Trả lời:

– Một số thành phố lớn của Ô-xtrây-li-a: Men-bơn, Xít-ni, Pớc, Bri-xbên, A-đê-lai,…

– Thủ đô của Ô-xtrây-li-a: Can-be-ra.

Bài tập 9 trang 57 SBT Địa lí 7: Tại sao dân cư và các thành phố lớn của Ô-xtrây-li-a thường tập trung ở các vùng duyên hải phía đông, phía đông nam và tây nam?

Trả lời:

– Dân cư và các thành phố lớn của Ô-xtrây-li-a thường tập trung ở các vùng duyên hải phía đông, phía đông nam và tây nam, vì: đây là vùng có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, từ khí hậu, đất đai đến sông ngòi và khoáng sản. 

– Mặt khác, phần lãnh thổ phía Tây chủ yếu là hoang mạc, khí hậu khô nóng khắc nghiệt,… nên dân cư thưa thớt.

Bài tập 10 trang 57 SBT Địa lí 7: Hãy trình bày một số nét độc đáo về lịch sử và văn hoá của Ô-xtrây-li-a. Nguyên nhân nào đã tạo nên sự độc đáo đó?

Trả lời:

– Một số nét độc đáo về lịch sử và văn hóa của Ô-xtrây-li-a:

+ Về lịch sử: Người bản địa sinh sống ở Ô-xtrây-li-a cách đây khoảng 10 000 năm. Cuối thế kỉ 18, thực dân Anh xâm chiếm Ô-xtrây-li-a. Từ năm 1901, Ô-xtrây-li-a trở thành nhà nước liên bang độc lập trong khối liên hiệp Anh.

+ Về văn hoá: Ô-xtrây-li-a có nét văn hoá rất độc đáo, đa dạng do tồn tại cộng đồng dân cư đa sắc tộc (hơn 150 sắc tộc cùng sinh sống). Ở đây có sự dung hòa giữa nhiều nét văn hoá khác nhau trên thế giới với văn hoá bản địa. Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh nhưng còn có hơn 300 ngôn ngữ khác được sử dụng giao tiếp ở đây.

– Nguyên nhân tạo nên nét độc đáo:

+ Sự du nhập của dân cư từ khắp các châu lục trên thế giới.

+ Lịch sử phát triển lãnh thổ khá lâu đời.

Bài tập 11 trang 57 SBT Địa lí 7: Hoàn thành bảng theo mẫu sau.

PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở Ô-XTRÂY-LI-A

Đối với nông nghiệp

 

Đối với công nghiệp

 

Đối với du lịch.

 

Trả lời:

PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở Ô-XTRÂY-LI-A

Đối với nông nghiệp

–  Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc (hình thức chủ yếu là chăn thả và trang trại).

-Hình thành một số trang trại trồng trọt như lúa mì, nho, cam…

Đối với công nghiệp

– Công nghiệp chế biến khá phát triển để xử lí các nông sản và xuất khẩu. 

– Việc khai thác khoáng sản được tiến hành từ sớm. 

Đối với du lịch.

– Du lịch Ô-xtrây-li-a phát triển bậc nhất thế giới do có tiềm năng lớn.

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Bài 19: Châu Nam Cực

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *