(SBT) Lý thuyết KHTN 6 Bài 21 (Cánh diều 2023): Thực hành phân chia các nhóm thực vật


Lí thuyết Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật

I. Phân chia thực vật thành từng nhóm phân loại

Chuẩn bị

– Mẫu cây (hoặc thẻ in ảnh chụp hoặc hình vẽ của cây)

Tiến hành

– Phân chia các mẫu cây ra thành từng nhóm theo gợi ý trong phiếu phân loại cây.

Báo cáo

– Hoàn thành báo cáo theo mẫu

II. Phân chia thực vật thành từng nhóm theo vai trò sử dụng

Chuẩn bị

– Các mảnh giấy trắng, bút viết nét to.

– Kẻ lên bảng (hoặc lên giấy khổ to) một bảng theo gợi ý sau:

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật | Cánh diều

Tiến hành

– Ghim các mảnh giấy ghi tên cây hoặc các thẻ ảnh cây vào đúng cột trong bảng theo vai trò sử dụng của cây.

Báo cáo

– Hoàn thành báo cáo theo yêu cầu

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống

Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

Bài 24: Đa dạng sinh học

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *