(SBT) Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 43 (Chân trời sáng tạo 2023): Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời


Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

A. Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

1. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

     – Hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời mọc ở hướng đông và “chuyển động” trên bầu trời về hướng tây rồi lặn.

     – Nguyên nhân của hiện tượng này là do Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đông. Con người đứng trên Trái Đất lại nhìn thấy các thiên thể trong bầu trời đều quay từ đông sang tây (tức là ngược lại hướng tự quay của Trái Đất).

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời | Chân trời sáng tạo

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời | Chân trời sáng tạo

Mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây

 

Trái Đất quay quanh trục theo chiều từ tây sang đông

2. Mặt Trời mọc và lặn

– Hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất: Hình khối cầu của Trái đất luôn được Mặt trời chiếu sáng một nửa, vì thế đã sinh ra ngày và đêmdo Trái đất tự quay quanh trục, nên mọi nơi bề mặt của Trái Đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời | Chân trời sáng tạo

– Hiện tượng Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn khi quan sát từ Trái ĐấtKhi tự quay quanh trục của nó, Trái Đất sẽ bắt đầu quay từ Tây sang Đông. Theo trục góc nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo. Mặt nào của Trái Đất hướng về phía mặt trời sẽ là ban ngày, mặt còn lại bị khuất bóng sẽ là ban đêm. Dựa theo đúng quy luật chuyển động từ Tây sang Đông đó mà người ta thấy hiện tượng Mặt trời mọc hướng Đông và lặn hướng Tây. 

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời | Chân trời sáng tạo

B. 10 câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

Câu 1. Trong số các vị trí M, N, P, Q thì ở những vị trí nào đang là ban ngày?

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 43 (có đáp án): Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời có đáp án - Chân trời sáng tạo

A. Ở vị trí M và P đang là ban ngày

B. Ở vị trí Q và N đang là ban ngày

C. Ở vị trí M và N đang là ban ngày

D. Ở vị trí Q và P đang là ban ngày

Lời giải

Vị trí đang là ban ngày là P và Q vì hai vị trí này đang được Mặt Trời chiếu sáng.

Chọn đáp án D

Câu 2. Người ở vị trí nào sẽ thấy Mặt Trời lặn trước?

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 43 (có đáp án): Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời có đáp án - Chân trời sáng tạo

A. Vị trí M

B. Vị trí N

C. Vị trí P

D. Vị trí Q

Lời giải

Người ở vị trí Q sẽ thấy Mặt Trời lặn trước vì Trái Đất quay quanh trục theo chiều từ tây sang đông, bóng tối sẽ chìm vào Q trước.

Chọn đáp án D

Câu 3. Người ở vị trí sẽ thấy Mặt Trời mọc trước?

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 43 (có đáp án): Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời có đáp án - Chân trời sáng tạo

A. Vị trí M

B. Vị trí N

C. Vị trí P

D. Vị trí Q

Lời giải

Người ở vị trí N sẽ thấy Mặt Trời mọc trước vì Trái Đất quay quanh trục theo chiều từ tây sang đông, ánh sáng Mặt Trời sẽ chiếu tới N trước.

Chọn đáp án B

Câu 4. Trái Đất có những chuyển động nào?

A. Tự quay quanh trục từ tây sang đông

B. Quay quanh Mặt Trời

C. Quay quanh Mặt Trăng

D. Cả A và B

Lời giải

Trái Đất có những chuyển động:

+ Tự quay quanh trục từ tây sang đông

+ Quay quanh Mặt Trời

Chọn đáp án D

Câu 5. Phát biểu nào sau đây giải thích được hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất?

A. Do hình khối cầu của Trái Đất luôn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa.

B. Do Trái Đất luôn quay quanh trục của nó.

C. Do Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

D. Do Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Lời giải

Do hình khối cầu của Trái Đất luôn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa nên nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, nửa còn lại không được Mặt Trời chiếu sáng là ban đêm.

B – giải thích hiện tượng luân phiên ngày và đêm.

C – giải thích hiện tượng có ánh sáng chiếu xuống Trái Đất.

D – giải thích hiện tượng hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thay đổi khi nhìn từ Trái Đất.

Chọn đáp án A

Câu 6. Hằng ngày, chúng ta vẫn nhìn thấy

A. Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây

B. Trái Đất quay quanh trục của nó

C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời

D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

Lời giải

Hằng ngày, chúng ta vẫn nhìn thấy Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây.

B – chuyển động không nhìn thấy

C – chuyển động không nhìn thấy

D – chuyển động không nhìn thấy

Chọn đáp án A

Câu 7. Chuyển động nhìn thấy là chuyển động nào sau đây?

A. Mặt Trăng mọc vào buổi tối

B. Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây

C. Sao Hỏa quay quanh Mặt Trời

D. Cả A và B

Lời giải

Chuyển động nhìn thấy là chuyển động:

+ Mặt Trăng mọc vào buổi tối

+ Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây

Chọn đáp án D

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ tây sang đông.

B. Mặt Trời mọc ở đằng tây, lặn ở đằng đông.

C. Chuyển động nhin thấy là chuyển động Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

D. Cả 3 phát biểu trên

Lời giải

A – đúng

B – sai

C – sai

D – sai

Chọn đáp án A

Câu 9. Vì sao Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa của Trái Đất?

A. Vì Trái Đất luôn quay quanh trục của nó.

B. Vì Trái Đất có dạng hình cầu.

C. Vì Trái Đất không ở vị trí trung tâm trong hệ Mặt Trời.

D. Vì có Mặt Trăng quay quanh Trái Đất nên có thời điểm Mặt Trăng che lấp Trái Đất.

Lời giải

Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa của Trái Đất vì Trái đất có dạng hình khối cầu nên Mặt Trời luôn chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa còn lại không được chiếu sáng. 

Chọn đáp án B

Câu 10. Ban ngày sẽ xuất hiện khi nào?

A. Trái Đất được Mặt Trăng chiếu sáng.

B. Mặt Trăng không che lấp Trái Đất.

C. phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng.

D. phần Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng.

Lời giải

Ban ngày sẽ xuất hiện khi phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng.

Chọn đáp án C

Bài giảng Khoa học tự nhiên 6 Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời – Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 41: Năng lượng

Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng

Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *