(SBT) Giải SBT Tin học 7 Bài 13 (Kết nối tri thức): Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu


Giải sách bài tập Tin học lớp 7 Bài 13: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu

Câu 13.1 trang 47 SBT Tin học 7: Đánh dấu X vào cột Đúng/Sai tương ứng.

Đánh dấu X vào cột Đúng Sai tương ứng trang 47 sách bài tập Tin học 7

Lời giải:

a, c, d, e, g: đúng.

b, f: sai.

Câu 13.2 trang 47 SBT Tin học 7: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu sao cho đúng.

a) Chọn thẻ Transitions.

b) Xem trước

c) Chọn âm thanh, thời lượng …. thực hiện hiệu ứng.

d) Chọn trang chiếu

e) Chọn hiệu ứng

Lời giải:

Sắp xếp các bước thực hiện tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu như sau:

d → a → e → c → b

Câu 13.3 trang 48 SBT Tin học 7: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng cho đối tượng sao cho đúng.

a) Thay đổi thứ tự

b) Chọn thẻ Animatinons

c) Chọn cách xuất hiện, …

d) Chọn hiệu ứng

e) Xem trước

f) Chọn đối tượng

Lời giải:

Sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng cho đối tượng như sau:

f → b → d → c → a → e

Câu 13.4 trang 48 SBT Tin học 7: Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gì?

A. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng

B. Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn

C. Sử dụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí.

D. Tất cả các điều trên.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm như sau: Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng; Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn; Sử dụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí.

Câu 13.5 trang 48 SBT Tin học 7: Thực hành: Em hãy tạo hiệu ứng để các trang chiếu trong tệp trình chiếu Trươnghocxanh.pptx tự động hiển thị lần lượt sau một khoảng thời gian nhất định từ trang đầu đến trang cuối.

Lời giải:

Các phần mềm trình chiếu đều cung cấp chức năng để người sử dụng có thể đặt thời gian chuyển giữa các trang chiếu sau một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng chức năng này khi trình chiếu người trình bày không cần dùng chuột để điều khiển sự xuất hiện của các trang chiếu. Tuy nhiên cần tính toán thời gian trình bày chính xác và hợp lý để việc trình bày và việc chuyển trang chiếu không bị sai lệch.

Bước 1. Mở tệp trình chiếu Truonghocxanh.pptx

Bước 2. Chọn trang chiếu số 1

Bước 3. Nháy chuột chọn Transitions, quan sát nhóm lệnh Timing.

Em hãy tạo hiệu ứng để các trang chiếu trong tệp trình chiếu Trươnghocxanh.pptx tự động hiển thị

– Sound: Cho phép người sử dụng chọn âm thanh xuất hiện khi chuyển trang chiếu.

– Duration: Thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển.

– On Mouse Click: Chọn tuỳ chọn này khi muốn trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện khi nháy chuột lúc trình chiếu. Tuỳ chọn này giúp người trình bày chủ động thời gian khi trình bày.

– After: Chọn tuỳ chọn này và nhập thời gian để trang chiếu tự động chuyển sang trang tiếp theo sau khoảng thời gian đã nhập. Như vậy, nếu em muốn trang chiếu số 1 hiền thị trong khoảng thời gian 30 giây rồi tự động chuyển sang trang chiếu số 2 thì em thiết đặt thời gian trong ô After là 00:30:00.

Bước 4. Chọn trang chiếu số 2 và thực hiện đặt thời gian.

Bước 5. Thực hiện tương tự để đặt thời gian cho các trang chiếu tiếp theo.

Lưu ý: Nếu muốn đặt cùng một thời gian chuyển trang chiếu cho tất cả các trang trong tập trình chiếu em cần chọn đồng thời tất cả các trang rồi thiết đặt thời gian trong ô After.

Xem thêm các bài giải SBT Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 Bài 12: Định dạng đối tượng trên trang chiếu

 Bài 13: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu

 Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuần tự

 Bài 15: Thuật toán tìm kiếm nhị phân

 Bài 16: Thuật toán sắp xếp

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *