Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):Mẫu: 23 và 14.23=2×43×4=812; 14=1×34×3=312.Vậy qua đồng mẫu số của 23 và 14được 812 và 312.Quy đồng: 23 và 57


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):Mẫu: 23 và 14.23=2×43×4=812; 14=1×34×3=312.Vậy qua đồng mẫu số của 23 và 14được 812 và 312.Quy đồng: 23 và 57Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *