Quan sát hình 1, hình 2, hình 3 rồi vẽ hình 4 cho thích hợp: 


Câu hỏi:

Quan sát hình 1, hình 2, hình 3 rồi vẽ hình 4 cho thích hợp:Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 14. Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số hay nhất tại VietJack 

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 14. Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số hay nhất tại VietJack 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *