Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi: Trong ngày thứ Bảy: Cửa hàng bán được số cây hoa nhài gấp mấy lần số cây hoa ly?


Câu hỏi:

Số học sinh đi xe buýt đến trường ở lớp 4C của một trường tiểu học được ghi lại như sau:
Số học sinh lớp 4C đi xe buýt đến trường

Ngày trong tuần

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Số học sinh

16

15

17

15

12

 Quan sát bảng số liệu thống kê trên:

Trả lời các câu hỏi:

– Thứ Hai có bao nhiêu học sinh đi xe buýt đến trường?
– Ngày nào có nhiều học sinh đi xe buýt đến trường nhất? Ngày nào có ít học sinh đi xe buýt đến trường nhất?

Trả lời:

– Thứ Hai có 16 học sinh đi xe buýt đến trường
– Thứ Tư có nhiều học sinh đi xe buýt đến trường nhất (17 học sinh), Thứ Sáu có ít học sinh đi xe buýt đến trường nhất (12 học sinh)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *