Phân số lớn nhất trong các phân số 34; 77; 32; 20032007 là


Câu hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 78m, chiều rộng bằng 23 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Trả lời:

Chiều rộng thừa ruộng là:78 x 23 = 52 mDiện tích thửa ruộng là: 78 x 52 = 4056 m2Đáp số: 78 x 52 = 4056 m2

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *