Trí tuệ Kinh Dịch: Tam giới của cuộc sống: GIẢN DỊCH – BIẾN DỊCH – BẤT DỊCHTrí tuệ Kinh Dịch: Tam giới của cuộc sống: GIẢN DỊCH – BIẾN DỊCH – BẤT DỊCH

Trí tuệ Kinh Dịch là một chủ đề phổ biến trong đời sống hôm nay. Trí tuệ Kinh Dịch là quan niệm rằng cuộc sống của chúng ta được phân chia thành tam giới: Giản dịch, Biến dịch và Bất dịch.

Giản dịch là những thứ chúng ta có thể điều khiển, điều chỉnh hay thay đổi. Đây là những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát, bởi vì chúng ta có thể tìm hiểu, hiểu rõ và thay đổi các yếu tố của nó. Ví dụ như chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ, cảm nhận và hành động.

Biến dịch là những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát hoặc thay đổi được. Đây là những thứ mà chúng ta không thể điều chỉnh hoặc thay đổi được. Ví dụ như thời gian, tuổi tác, thời tiết, tình hình xã hội và các yếu tố khác.

Bất dịch là những thứ mà chúng ta không thể điều chỉnh, thay đổi hoặc kiểm soát được. Đây là những thứ mà chúng ta không thể điều chỉnh hoặc thay đổi được. Ví dụ như sự thật, con người và cuộc sống.

Trí tuệ Kinh Dịch là một quan niệm quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng nhận ra các giới hạn của chúng ta và học cách sống trong tam giới này. Chúng ta cần phải học cách sống với những gì chúng ta không thể thay đổi và sử dụng những gì chúng ta có thể điều chỉnh để đạt được sự hài lòng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top