Sống ở đời dù bạn là ai cũng phải hiểu thấu 4 Loại “Tâm Nhãn” này đế tránh họa diệt thân bại danhSống ở đời, bạn luôn phải cẩn thận với những tâm nhãn chính mình. Những tâm nhãn này có thể làm hỏng sự tự tin của bạn, dẫn đến những họa diệt thân bại danh. Vì vậy, bạn cần nắm rõ 4 loại tâm nhãn sau đây để tránh họa diệt thân bại danh.

Đầu tiên, là tâm nhãn hối hận. Đây là tâm nhãn khiến bạn luôn tự tiên hối hận về những gì đã xảy ra. Bạn sẽ luôn nhớ những lỗi lầm của bạn và luôn tự hỏi nếu bạn làm gì khác thì sẽ như thế nào. Điều này có thể khiến bạn mất tự tin và luôn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra.

Thứ hai, là tâm nhãn so sánh. Đây là tâm nhãn khiến bạn luôn so sánh bản thân với những người khác. Bạn sẽ luôn cảm thấy bản thân hơn hẳn hơn những người khác, hoặc luôn cảm thấy bản thân thua kém hơn những người khác. Điều này có thể làm bạn mất tự tin và luôn cảm thấy thất bại.

Tiếp theo, là tâm nhãn phán xét. Đây là tâm nhãn khiến bạn luôn phán xét bản thân, cũng như những người khác. Bạn sẽ luôn tự phán xét bản thân mỗi khi bạn làm gì đó, hoặc luôn phán xét những người khác mỗi khi bạn đối diện với họ. Điều này có thể làm bạn mất tự tin và luôn cảm thấy mình bị thất bại.

Cuối cùng, là tâm nhãn vô cực. Đây là tâm nhãn khiến bạn luôn cố gắng đạt được những mục tiêu vô cực. Bạn sẽ luôn cố gắng tối đa để đạt được những mục tiêu của mình, dù là không thể thực hiện được. Điều này có thể khiến bạn mất tự tin và luôn cảm thấy thất bại.

Như vậy, để tránh họa diệt thân bại danh, bạn cần nắm rõ và tránh những tâm nhãn trên. Bạn cần học cách tự kiểm soát các tâm nhãn này, và không để những tâm nhãn này làm hỏng sự tự tin của bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top