Kinh Dịch giảng: “Tam Đạo Khảm” 3 Con đường chông gai nhất đời người hiểu thấu để vượt quaKinh Dịch Giảng: “Tam Đạo Khảm” 3 Con đường chông gai nhất đời người hiểu thấu để vượt qua

Trong Kinh Dịch Giảng “Tam Đạo Khảm”, Ông Đức Phật lại cung cấp cho chúng ta một cách thể hiện dễ hiểu và đơn giản về những con đường chông gai nhất đời người. Những con đường này cho chúng ta thấu hiểu rõ hơn về bản thân, và đưa chúng ta đến được sự thành đạt.

Trong Kinh Dịch Giảng, Ông Đức Phật dạy cho chúng ta 3 con đường chông gai nhất đời người là:

1. Con đường bỏ qua tự ái: Đây là con đường để chúng ta bỏ qua tự ái của mình, để tránh sự độc ác, sự thống trị, sự thích động, và sự tham lam.

2. Con đường phấn đấu: Đây là con đường để chúng ta phấn đấu trong việc thực hiện những lời ý định của mình, để đạt được sự thành đạt.

3. Con đường trung thành: Đây là con đường để chúng ta trung thành trong việc thực hiện những lời ý định của mình, để đạt được sự thành đạt.

Những con đường này đã giúp chúng ta hiểu thấu để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nếu chúng ta hiểu rõ và áp dụng những con đường này trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ đạt được sự thành đạt trong cuộc sống.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top