Gia Cát Lượng: Chim khôn chọn cành mà đậu: Vì sao Khổng Minh phò tá Lưu Bị mà không phải Tào TháoGia Cát Lượng là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện của lịch sử Trung Quốc. Từng là một vị vua của nhà Nguyên, Gia Cát Lượng đã đứng ra chọn lựa cành đậu của Lưu Bị và Tào Tháo cho cuộc chiến tranh lịch sử của Trung Quốc.

Tào Tháo và Lưu Bị đã chiến đấu với nhau trong hàng chục năm, từ năm 207 – 202 TCN. Trong khi Tào Tháo đã chiếm được bản thân một vị vua trong nhà Nguyên, Lưu Bị lại là một nhà quyền lực mới. Với quyền lực của mình, Lưu Bị đã đe dọa cả nhà Nguyên và Tào Tháo.

Vào lúc đó, Gia Cát Lượng đã ra quyết định trở thành một vị trung gian trong chiến tranh này. Anh nhận ra rằng, nếu anh đứng lựa chọn Tào Tháo, nhà Nguyên sẽ bị Tào Tháo thống trị, trong khi nếu anh đứng lựa chọn Lưu Bị, Tào Tháo sẽ không còn có quyền lực nữa.

Do đó, Gia Cát Lượng đã chọn lựa cành đậu của Lưu Bị. Anh không chỉ giúp Lưu Bị chiến thắng trong cuộc chiến tranh này, mà còn đã giúp Lưu Bị thành lập một nhà vua mới, đồng thời cũng đã giúp Tào Tháo trở thành một nhà vua mới.

Với quyết định của mình, Gia Cát Lượng đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện của lịch sử Trung Quốc. Anh đã chứng minh rằng anh là một chim khôn chọn cành đậu phù hợp nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top