Con người có ngàn phép tính ông Trời chỉ có một phép tính, hãy là chính mình trời xanh ắt tự an bàiTừ lâu, người ta đã nói rằng “Con người có ngàn phép tính, ông Trời chỉ có một phép tính”. Tức là, chỉ cần một phép tính của ông Trời để giải quyết mọi vấn đề.

Nhưng thực ra, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta không thể chỉ phụ thuộc vào phép tính của ông Trời. Chúng ta phải tự làm chủ tương lai của chính mình. Chúng ta phải tự tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Chúng ta phải tự làm chủ tương lai của chính mình.

Hãy là chính mình trời xanh. Hãy làm chủ tương lai của bản thân bằng cách tạo ra các lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Hãy tự tin vào sức mạnh của bản thân. Hãy tận dụng sức mạnh của bản thân để đạt được thành công.

Hãy tự tin vào khả năng của bản thân để giải quyết những vấn đề của bản thân. Hãy tự làm chủ cuộc sống của bản thân. Hãy làm những điều tốt đẹp nhất cho bản thân.

Hãy là chính mình trời xanh. Hãy tự tạo ra các lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân và sức mạnh của bản thân để đạt được thành công.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top