7 Cảnh giới trong đạo làm người tu tâm dưỡng sinh của Lão TửLão Tử là một trong những người đầu tiên đã đề xuất các nguyên tắc của Đạo làm người tu tâm dưỡng sinh. Đạo làm người tu tâm dưỡng sinh đã được thực hiện trong suốt thế kỷ trước và đã góp phần xây dựng một cộng đồng thân thiện và hợp tác. Trong Đạo làm người tu tâm dưỡng sinh của Lão Tử, có 7 cảnh giới mà những người tu tâm dưỡng sinh nên tranh luận.

Đầu tiên là yêu thương. Lão Tử nhấn mạnh rằng yêu thương là nền tảng của mọi hành vi tốt đẹp. Người tu tâm dưỡng sinh nên dùng yêu thương để thể hiện sự biết ơn và thương yêu cho mọi người.

Thứ hai là tự lực. Người tu tâm dưỡng sinh nên học cách để tự giữ lực lượng trong cuộc sống. Họ cần phải tự giữ sức khỏe, tự giữ sự tự tin và tự giữ mục tiêu.

Thứ ba là trung thành. Người tu tâm dưỡng sinh nên học cách trung thành với những gì họ tin tưởng và quan niệm. Họ cần phải trung thành trong cách họ nghĩ, cảm nhận và hành động.

Thứ tư là thật sự. Người tu tâm dưỡng sinh nên học cách để tránh những gì không đúng. Họ cần phải bảo vệ sự thật và tránh tất cả những gì dối trá.

Thứ năm là trách nhiệm. Người tu tâm dưỡng sinh nên cố gắng để làm những gì tốt nhất cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Họ cần phải tự trách nhiệm với những gì họ làm.

Thứ sáu là bảo vệ. Người tu tâm dưỡng sinh nên học cách bảo vệ mọi người và môi trường. Họ cần phải bảo vệ sức khỏe của bản thân và của mọi người xung quanh.

Cuối cùng là học tập. Người tu tâm dưỡng sinh nên học cách tự học và tự hỏi. Họ cần phải tự học những điều mới và tự hỏi những điều mới.

Các cảnh giới trên là các nguyên tắc cơ bản của Đạo làm người tu tâm dưỡng sinh của Lão Tử. Nếu chúng ta thực hiện chúng, chúng ta sẽ trở thành một thành viên trong cộng đồng thân thiện và hợp tác.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top