6 Trích dẫn trong “Siddhartha”: Chân mệnh Nhân sinh Con đường tìm về Bản ngãNhân sinh là một trong những chủ đề chính trong truyện cổ tích “Siddhartha” của nhà văn Hermann Hesse. Nó đã hướng dẫn độc giả trên hành trình tìm kiếm lý tưởng của mình và sự thành công trong cuộc đời. Dưới đây là 6 trích dẫn trong “Siddhartha” về chân mệnh nhân sinh và con đường tìm về bản ngã.

1. “Những người biết tìm kiếm những gì họ đang tìm kiếm thường sẽ tìm thấy.”

2. “Nếu bạn muốn tìm thấy điều bạn đang tìm kiếm, bạn phải tìm kiếm trong bản thân mình.”

3. “Bạn phải tìm kiếm trong bản thân mình như bạn tìm kiếm một bí mật.”

4. “Hãy để những điều bạn đã biết và hiểu được làm hướng dẫn cho bạn.”

5. “Hãy để bản ngã của bạn làm hướng dẫn cho bạn trên con đường tìm kiếm.”

6. “Hãy tìm kiếm trong bản thân mình và trong sự thật của thế giới để tìm thấy sự thật của bản thân mình.”

Những trích dẫn này làm nhấn mạnh sự quan trọng của việc tìm kiếm bản thân mình và sự thành công trong cuộc đời. Chúng đã hướng dẫn độc giả trên con đường tìm kiếm lý tưởng của mình và bản ngã của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top