6 Câu trả lời thể hiện sự Thông tuệ tuyệt vời của một Thiền sư cho 6 hỏi Trần tụcNhững Câu trả lời thể hiện sự Thông tuệ tuyệt vời của một Thiền sư:

Hỏi 1: Tại sao con phải tự giác nghĩa?

Câu trả lời: Con phải tự giác nghĩa bởi vì chỉ có khi con có thể hiểu được bản thân mình, con mới có thể hiểu được mọi thứ xung quanh.

Hỏi 2: Tại sao con nên thường xuyên tập thể dục?

Câu trả lời: Tập thể dục giúp con có được sức khỏe tốt hơn, giúp con tập trung vào các công việc của con và cũng giúp con có được sự lạc quan.

Hỏi 3: Tại sao con nên làm những việc tốt?

Câu trả lời: Khi con làm những việc tốt, con sẽ có được sự tôn trọng, tin tưởng và sự ủng hộ từ người khác. Ngoài ra, con cũng sẽ có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Hỏi 4: Tại sao con nên luôn làm theo lời của cha mẹ?

Câu trả lời: Cha mẹ luôn là những người tốt nhất để con theo đuổi. Họ luôn là nguồn cảm hứng và là những người biết rằng những gì tốt nhất để con.

Hỏi 5: Tại sao con nên luôn làm những gì con tin tưởng?

Câu trả lời: Khi con làm những gì con tin tưởng, con sẽ có được sự tự tin và luôn làm tốt những gì con đang làm. Ngoài ra, con cũng sẽ có được sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống.

Hỏi 6: Tại sao con nên luôn làm những gì tốt nhất?

Câu trả lời: Khi con làm những gì tốt nhất, con sẽ có được sự tôn trọng và luôn làm tốt những gì con đang làm. Điều này cũng sẽ giúp con đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top