10 Điều tạo nên Cảnh giới cao nhất của sự “Cho Đi”Những người thành đạt đều biết rằng sự “cho đi” là một trong những thành tựu cao nhất trong đời sống. Để đạt được cảnh giới cao nhất của sự “cho đi”, bạn cần phải tuân theo 10 điều sau đây:

1. Hãy luôn chọn lựa lời nói lời cảm ơn trước khi hỏi ai đó để được giúp đỡ.

2. Hãy cố gắng tìm hiểu những ý tưởng của người khác trước khi đưa ra ý kiến của bạn.

3. Hãy sử dụng các công cụ và kỹ năng của bạn để tạo ra những thay đổi tích cực.

4. Hãy luôn để ý tới những người xung quanh bạn và cố gắng giúp đỡ họ trong các việc họ cần.

5. Hãy luôn cố gắng tìm cách để giúp đỡ người khác mà không cần phải đòi lại bất cứ thứ gì.

6. Hãy cố gắng tạo ra những môi trường hỗ trợ những người xung quanh bạn.

7. Hãy luôn lắng nghe và cố gắng hiểu được những gì người khác muốn nói.

8. Hãy luôn lắng nghe và cảm thông với những người khác.

9. Hãy luôn cố gắng để không để bất cứ ai bị thiệt hại.

10. Hãy luôn cố gắng để tạo ra những cảm xúc tích cực cho người khác.

Khi tuân thủ những điều này, bạn sẽ đạt được cảnh giới cao nhất của sự “cho đi” và có thể tận hưởng những lợi ích từ việc làm những điều tốt nhất và đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top