Một sân phơi hình chữ nhật có chu vi là 82m, nếu giảm chiều dài 8m và giảm chiều rộng 5m thì được một hình vuông. Tìm diện tích sân phơi ?


Câu hỏi:

Một HCN có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Nếu giảm chiều dài 32m thì được một HV. Trên miếng đất đó người ta trồng rau, mỗi m2 thu hoạch được 3kg. Tìm số rau thu hoạch được trên miếng đất đó ?

Trả lời:

Giảm chiều dài 32m thì được một hình vuông, vậy chiều dài hơn chiều rộng 32mHọc sinh tự vẽ sơ đồHiệu số phần bằng nhau là : 3 – 1 = 2 Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : 32 : 2 x 1 = 16 (m)Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : 32 : 2 x 3 = 48 (m)Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là : 16 x 48 = 768m2Số rau thu hoạch được là : 768 : 3 = 256 (kg)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *