Một kho lương thực trung hai đợt nhập được 45500 kg thóc, biết đợt thứ nhất nếu nhập thêm 2027 kg thì sẽ nhập được 25 tấn. Hỏi đợt thứ hai kho lương thực nhập vào bao nhiêu kilogam thóc?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Một kho lương thực trung hai đợt nhập được 45500 kg thóc, biết đợt thứ nhất nếu nhập thêm 2027 kg thì sẽ nhập được 25 tấn. Hỏi đợt thứ hai kho lương thực nhập vào bao nhiêu kilogam thóc?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *