Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 3115 dm, chiều dài hơn chiều rộng là 1115 dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?


Câu hỏi:

Lớp 4A có 35 học sinh, trong đó c số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó?

Trả lời:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là: 35 x 35 = 21 học sinhĐáp số: 21 học sinh

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *