Một con chó cách con thỏ ở xa nó 17 bước của chó. con thỏ cách cách hang của nó 80 bước của thỏ. Khi thỏ chạy 3 bước thì chó chạy được 1 bước. Một bước chó bằng 5 bước thỏ. Hỏi thỏ có bị chó bắt không?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Một con chó cách con thỏ ở xa nó 17 bước của chó. con thỏ cách cách hang của nó 80 bước của thỏ. Khi thỏ chạy 3 bước thì chó chạy được 1 bước. Một bước chó bằng 5 bước thỏ. Hỏi thỏ có bị chó bắt không?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *