Mỗi con vật che số nào?


Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?
a) Số hai mươi bốn nghìn năm trăm linh ba viết là 24 503
b) Số 81 160 đọc là tám một một sáu không
c) Số gồm 5 chục nghìn và 2 trăm viết là 5 200
d) 77 108 = 70 000 + 7 000 + 100 + 8

Trả lời:

Câu đúng là: a, d
Câu sai là: b, c
Sửa lại: b) Số 81 160 đọc là tám mươi mốt nghìn một trăm sáu mươi
             c) Số gồm 5 chục nghìn và 2 trăm viết là 50 200

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *