Mỗi bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền?


Câu hỏi:

Hà mua một chiếc tai nghe với giá 260 000 đồng. Quan sát các tờ tiền Hà đã đưa cho cô bán hàng. Theo em, Hà đã trả đủ tiền chưa?
Hà mua một chiếc tai nghe với giá 260 000 đồng. Quan sát các tờ tiền Hà đã đưa cho  (ảnh 1)

Trả lời:

Số tiền bạn Hà đã trả là:
100 000 × 2 + 20 000 × 2 + 10 000 × 2 = 260 000 (đồng)
Vậy bạn Hà đã trả cô bán hàng đủ số tiền.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *