Một phép chia hết có thương là 204. Nếu số bị chia giảm đi 6lần và giữ nguyên số chia thì được thương mới bằng bao nhiêu?


Câu hỏi:

Trong một buổi lao động trồng cây, lớp 5A phân chia cho mỗi nhóm thứ tự như sau: Nhóm một trồng 20 cây và 0,04 số cây còn lại. Sau đó nhóm hai trồng 21 cây và 0,04 số cây còn lại rồi đến nhóm ba trồng 22 cây và 0,04 số cây còn lại…Cứ như vậy cho đến nhóm cuối cùng thì vừa hết số cây và số cây mỗi nhóm đều bằng nhau. Hỏi lớp 5A có mấy nhóm và mỗi nhóm trồng bao nhiêu cây?

Trả lời:

coi số cây mỗi nhóm trồng thành 2 đợt:
Đợt 1: 20 cây; 21 cây; 23 cây; …
Đợt 2 là : 0,04=1/25
Đợt 2 của nhóm cuối cùng phải bằng 0 để không còn lại cây nào.
Coi số cây nhóm gần cuối (át cuối) đợt 1 là A và số còn lại là B
Thì nhóm cuối trồng A+1/25 B
Số cây của nhóm cuối là: (1-1/25)= 24/25 B
Mà A+1/25 B= 24/25B
mà A +1==24/25 B
Hay số cây của nhóm cuối là: 1 x24= 24 (cây) Đó cũng là số cây mỗi nhóm. (Tự giải nốt)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *