Một hình chữ nhật có chiều dài 50m.Nếu giữ nguyên chiều dài và tăng thêm chiều rộng 10m, ta được hình chữ nhật mới. Biết diện tích hình chữ nhật mới bằng diện tích hình vuông có cạnh lớn hơn 53m. Biết số đo cạnh hình vuông là số tự nhiên,tìm chiều rộng của hình chữ nhật.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Một hình chữ nhật có chiều dài 50m.Nếu giữ nguyên chiều dài và tăng thêm chiều rộng 10m, ta được hình chữ nhật mới. Biết diện tích hình chữ nhật mới bằng diện tích hình vuông có cạnh lớn hơn 53m. Biết số đo cạnh hình vuông là số tự nhiên,tìm chiều rộng của hình chữ nhật.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *