Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m2?


Câu hỏi:

Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7652. Hiệu lớn hơn số trừ 798 đơn vị. Hãy tìm phép trừ đó?

Trả lời:

Số bị trừ là:7652 : 2 = 3826Tổng của số trừ và hiệu bằng số bị trừ và bằng 3826Hiệu là:(3826 + 798) : 2 = 2312Số trừ là:3826 – 2312 = 1514Vậy phép trừ đó là: 3826 – 2312 = 1514

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *