Lý thuyết Lịch sử 7 Bài 13 (Chân trời sáng tạo 2023): Vương quốc Lào


Lịch sử lớp 7 Bài 13: Vương quốc Lào

Video giải Lịch sử 7 Bài 13: Vương quốc Lào – Chân trời sáng tạo

A. Lý thuyết Lịch sử 7 Bài 13: Vương quốc Lào

1. Quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào

– Cư dân đầu tiên là người Lào Thơng. Họ là chủ nhân nền văn hóa cánh đồng Chum.

Cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng của người Lào Thơng

– Thế kỉ XIII, có thêm một nhóm người người Thái di cư đến, sinh hoạt hòa hợp với người Lào Thơng, họ được gọi là người Lào Lùm

– 1353, Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các tộc Lào, lên ngôi vua, đặt tên là  Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi).

– Từ Thế kỉ XVI – XVII là giai đoạn phát triển và đạt đến sự thịnh vượng.

2. Vương quốc Lào thời Lan Xang

 – Chính trị:

+ Cả nước chia thành các mường, có quan đứng đầu, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

+ Kinh đô ở Mường Xoa, sau chuyển về Viêng Chăn.

+ Về đối ngoại, Lan Xang luôn giữ quan hệ hoà hiếu vớiCam-pu-chia, Đại Việt. Cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược. Năm 1565 chiến thắng quân xâm lược Miến Điện, bảo vệ lãnh thổ và độc lập của mình.

– Kinh tế:

+ Cư dân Lan Xang làm nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa nếp

+ Thủ công nghiệp phát triển như dệt vải, làm dao, đồ mây tre,..

+ Tao đổi buôn bán nước láng giềng.

3. Một số thành tựu tiên biểu về văn hóa

– Tôn giáo:

+ Phật giáo là cơ sở thống nhất các bộ tộc Lào ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, xã hội.

+ Chùa được xây dựng khắp nơi và là trung tâm văn hóa của cộng đồng dân cư.

Chùa Xiềng Thông

– Văn học:

+ Nhiều kho tàng truyện cổ tích, truyền thuyết,…những truyền thuyết về khai thiên lập địa (truyện Pu-nhơNha-nhơ), truyền thuyết về nguồn gốc tộc người Lào (Qủa bầu Nậm)

+ Xuất hiện nhiều tác phẩm văn học lớn như: Lời huấn thị của Pha Ngừm, trường ca Xin Xay,…

– Chữ viết: Từ thế kỉ XIII chữ Lào ra đời với nét chữ cong cùng dạng chữ với Cam-pu-chia và Miến Điện.

– Lễ hội: Thích ca nhạc, ưa múa hát, có nhiều lễ hội: điệu Lăm-vông, lễ hội té nước…

Điệu múa Lăm-vông của người Lào

B. Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 13: Vương quốc Lào

Đang cập nhật.

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 12: Vương quốc Cam-pu-chia

Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (938-1009)

Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009-1226)

Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *