Lý thuyết Lịch sử 7 Bài 11 (Cánh diều 2023): Vương quốc Cam-pu-chia


Lịch sử lớp 7 Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia

Video giải Lịch sử 7 Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia – Cánh diều

A. Lý thuyết Lịch sử 7 Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia

1. Quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia

* Quá trình hình thành:

– Thế kỉ VIII, vương quốc Chân Lạp rơi vào tình trạng phân tán. Lãnh thổ bị chia cắt thành Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp, sau đó bị người Gia-va xâm lược.

– Năm 802, dưới sự lãnh đạo của vua Giay-a-vác-man II, người Khơ-me giành lại độc lập, thống nhất lãnh thổ; Kinh đô chuyển về phía Bắc Biển Hồ, mở ra giai đoạn phát triển mới của Vương quốc Campuchia – thời kì Ăng-co.

* Sự phát triển của Campuchia dưới thời Ăng-co:

– Chính trị:

+ Xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

+ Tiến hành chiến tranh, mở rộng ảnh hưởng tới các khu vực thuộc lãnh thổ Lào và Thái Lan ngày nay; trở thành một thế lực hùng mạnh ở Đông Nam Á.

– Kinh tế:

+ Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo.

+ Thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển đa dạng.

2. Văn hóa Cam-pu-chia

– Tôn giáo:

+ Thế kỉ X – XV, Hin-đu giáo đóng vai trò chủ đạo.

+ Từ thế kỉ XV, Phật giáo đã thay thế và trở thành quốc giáo.

– Chữ viết và văn học:

+ Chữ viết: Sử dụng chữ Phạn và chữ Kho-me

+ Văn học: Văn học dân gian tiêu biểu là Sử thi Riêm Kê và các câu chuyện về tiền kiếp Đức Phật.

Lý thuyết Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia - Cánh diều (ảnh 1)

Bức tranh vẽ về sử thi Riêm Kê

– Kiến trúc và điêu khắc: nhiều công trình độc đáo như đền Ăng-co vát, Ăng-co Thom…

Lý thuyết Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia - Cánh diều (ảnh 1)

Đền Ăng-co Vát ở Cam-pu-chia

B. Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia

Đang cập nhật

Bài giảng Lịch sử 7 Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia – Cánh diều

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Lịch sử 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 10: Khái quát lịch sử Đông Nam Á

Bài 12: Vương quốc Lào

Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)

Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)

==== GIAIBT.COM ====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *