Lan có một số tấm ảnh. Lan cho Cúc một nửa tấm ảnh của mình. Sau đó Hồng lại cho Lan 3 tấm ảnh. Lúc này Lan có 8 tấm ảnh. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu tấm ảnh và Lan cho Cúc bao nhiêu tấm ảnh?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / Lan có một số tấm ảnh. Lan cho Cúc một nửa tấm ảnh của mình. Sau đó Hồng lại cho Lan 3 tấm ảnh. Lúc này Lan có 8 tấm ảnh. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu tấm ảnh và Lan cho Cúc bao nhiêu tấm ảnh?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *