Khối lượng các loại hàng trong một phần quà như sau: Loại hàng Gạo Thịt Cá Rau Bột nêm Khối lượng 5 kg 1 kg 500g 2 kg 4 kg 500 g 500 g  Người ta thể hiện các số liệu trong bảng trên bằng biểu đồ sau. a) Hoàn thiện biểu đồ bên. b) Loại hàng nào có khối lượng lớn nhất? c) Nếu một gia đình mỗi ngày sử dụng 500g thịt hoặc cá thì lượng thịt, cá ở một phần quà có đủ dùng trong một tuần không?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Khối lượng các loại hàng trong một phần quà như sau:

Loại hàng

Gạo

Thịt

Rau

Bột nêm

Khối lượng

5 kg

1 kg 500g

2 kg

4 kg 500 g

500 g

 Người ta thể hiện các số liệu trong bảng trên bằng biểu đồ sau.

a) Hoàn thiện biểu đồ bên.
b) Loại hàng nào có khối lượng lớn nhất?
c) Nếu một gia đình mỗi ngày sử dụng 500g thịt hoặc cá thì lượng thịt, cá ở một phần quà có đủ dùng trong một tuần không?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *