Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:Bảng sau cho biết số học sinh ở các khối lớp tham gia câu lạc bộ cờ vua:Nếu chia tổng số học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 15 bạn thì số nhóm học sinh là:A. 14 nhóm B. 20 nhómC. 22 nhóm    D. 24 nhóm


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:Bảng sau cho biết số học sinh ở các khối lớp tham gia câu lạc bộ cờ vua:Nếu chia tổng số học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 15 bạn thì số nhóm học sinh là:A. 14 nhóm B. 20 nhómC. 22 nhóm    D. 24 nhómXem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *