Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:Cho hình vuông và hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ:Biết rằng hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng hình vuông MNPQ.Chu vi hình chữ nhật ABCD là:A. 32cm     B. 24cm     C. 20cm     D. 40cm.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:Cho hình vuông và hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ:Biết rằng hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng hình vuông MNPQ.Chu vi hình chữ nhật ABCD là:A. 32cm     B. 24cm     C. 20cm     D. 40cm.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *