Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số bé nhất trong các số 865 569; 856 569; 857 156; 900 600 là:A. 865 569     B. 856 569C. 857 156     D. 900 600


Câu hỏi:

Giải bài toán :Trang trại có 150 con dê và con cừu, số con cừu nhiều hơn số con dê là 30 con. Tìm số con dê, số con cừu trong trang trại đó.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Ta có sơ đồ :Số con dê trong trang trại là :(150 – 30) : 2 = 60 (con)Số con cừu trong trang trại là :150 – 60 = 90 (con)Đáp số : 60 con dê, 90 con cừu.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *