Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúngGiá trị của chữ số 7 trong số 3 007 968 134 làA.7 000 000B.700 000C.7000D.700


Câu hỏi:

Tính giá trị biểu thức:a. 47 x 6 + 505 : 5……………………………………b. 4365 – 4265 + ( 150 : 3 – 40 )……………………………………

Trả lời:

a. 47× 6 + 505 : 5= 282 + 101= 383b. 4365 – 4265 + ( 150 : 3 – 40 )= 100 + (50 – 40)= 100 + 10= 110

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *