https://tailieumoi.vn/cau-hoi/da-co-5-con-chim-den-an-so-con-chim-den-them-co-the-la-1-2-3-ta-noi-co-the-co-them-a-con-chim-bay-de-691455.htmlCâu hỏi: Trả lời: Lời giải Nếu a = 6 thì 5 + a = 5 + 6 = 11; 11 là một giá trị của biểu thức 5 + a. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *