Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?


Câu hỏi:

Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng?

Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng (ảnh 1)
Hình Quốc huy Việt Nam

Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng (ảnh 2)
Hình Huy hiệu Đội TNTP HCM

Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng (ảnh 3)
Hình Huy hiệu Đoàn TNCS HCM

Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng (ảnh 4)
Hình lá cờ Tổ quốc Việt Nam

A. Hình Quốc huy Việt Nam;

B. Hình Huy hiệu Đội TNTP HCM;

C. Hình Huy hiệu Đoàn TNCS HCM;

Đáp án chính xác

D. Hình lá cờ Tổ quốc Việt Nam.

Trả lời:

Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: C
Hình Huy hiệu Đoàn TNCS HCM là hình không có trục đối xứng.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *