Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 20m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật ?


Câu hỏi:

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít thùng thứ hai 24 lít dầu. 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Trả lời:

Hiệu hai thùng là: 24 lít     Thùng thứ nhất x 5 = thùng thứ hai x 3     Thùng thứ nhất = thùng thứ hai x 3 : 5Hay thùng thứ nhất = 3/5 thùng thứ hai     Vẽ sơ đồ:     Thùng 1: |——-|——-|——-|     Thùng 2: |——-|——-|——-|——-|——-|     Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)     Thùng thứ nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)       Thùng thứ hai đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *